Vojta Princip

VOJTA PRINCIP

Prof. dr Vaclav Vojta (1917 – 2000.), češki neurolog i neuropedijatar, postavio je temelje budućeg terapijskog principa i započeo sa primenom terapije kod dece sa cerebralnom paralizom još 60-ih godina prošlog veka u Pragu. Već tada je njegova ideja o daljem razvoju terapije bila fokusirana na timski rad. Tako je 1984. godine, u Minhenu, osnovano udruženje Vaclav Vojta Geselschaft - prvo udruženje utemeljeno na entuzijazmu ovog velikana. Kao osnovni fokus istraživačkog i naučnog rada i njegove primene navodi se terapija dece obolele od cerebralne paralize i drugih motoričkih poremećaja. 1994. prvobitno udruženje dobija međunarodni karakter tj. udruženje Vaclav Vojta Geselschaft biva preimenovano u udruženje International Vojta Geselschaft. Članovi novonastalog udruženja su lekari i fizioterapeuti iz Nemačke ali i iz mnogih drugih zemalja: Češke, Španije, Švajcarske, Austrije, Japana i Koreje. Njihova misija postaje promocija Vojta principa, kao i edukacija stručnjaka u Nemačkoj i inostranstvu. Tako se Vojta kursevi redovno održvaju u mnogim zemljama:

 • Nemačkoj
 • Čileu
 • Japanu
 • Koreji
 • Hrvatskoj
 • Norveškoj
 • Austriji
 • Poljskoj
 • Rumuniji
 • Španiji
 • Tajlandu
 • Holandiji

Poliklinika „Velisavljev“ je jedna od retkih institucija u Srbiji u kojoj Vota terapiju sprovodi fiziotrapeut čija je stručnost sertifikovana baš od strane udruženja koje se permanentno razvija od inicijalnih saznanja kojima je raspolagao sam Vaclav Vojta. Ljilja Braković, naša saradnica je prethodne godine imala čast da bude edukovana na Vojta tečaju za decu u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju i spomenutog udruženja International Vojta Geselschaft.

Podsetimo još jednom da je Vojta terapija moguća terapija izbora u rehabilitaciji motorike neurorazvojnih poremećaja. Naša saradnica Ljilja Braković podvlači važnost nekoliko činilaca koji mogu da utiču na kvalitet samog ishodišta primene Vojta terapije:

 1. Važno je da se primenom počne na vreme.
 2. Terapija ne bi trebalo da se prekida dok se ne dostigne terapijski cilj koji postavlja Vojta terapeut.
 3. Obuka roditelja je od posebne važnosti jer se primena terapije natavlja ikod kuće.
 4. Vojta terapija ne sme da bude bolna, te je plač deteta, koji se često navodi kao uzrok prekida terapije, neopravdan razlog za odluku koja u sebi nosi stepen rizika.

Iz svega narečenog proizilazi da je neophodno mobilisati sve raspoložive resurse, kako bi se stiglo do cilja. Tu svakako spadaju i upornost, istrajnost, odlučnost i vera u stručnost Vojta terapeuta. Bićemo toliko slobodni da Vam postavimo jedno banalno pitanje koji bi trebalo imati na umu pri samom izboru Vojta terapeuta: da li će automobil jednako dobro voziti neko ko je učio vožnju od tate ili profesonalni vozač koji je prošao stručnu obuku i položio vozački ispit?!