Velika Zagađenost Vazduha

VELIKA ZAGAĐENOST VAZDUHA

Praznično raspoloženje je brzo svrgla sa trona neslana šala:

-Šta će turista prvo da vidi u našem gradu?

-Vazduh.

Kao što pretpostavljate, „vidljivost“ vazduha je posledica aerozagađenja udruženog sa maglom. Kako magla pojačava efekat aerozagađenja, prema rečima stručnjaka, proteklih dana su bili prisutni svi elementi potrebni da se proglasi vanredno stanje tj. da se primeni sve ono što vanredno stanje podrazumeva u konkretnim slučajevima. To se odnosi i na privremeno zatvaranje škola i vrtića, kako bi deca ostala kod kuće, što je i sugerisalo Ministarstvo prosvete.

Pošto se u poslednje vreme često može čuti podatak da je vazduh u Srbiji jako zagađen, razmotrimo šta to zapravo znači!

Jedan od najčešćih indikatora zagađenja vazduha je koncentracija suspendovanih PM – 10 čestica. To su čestice koje su manje od 10µm u aerodinamičkom promeru. Postoje i PM - 2.5 čestice, što znači da su manje od 2,5 µm i samim tim što su sitnije, opasnije su jer dublje prodiru u organizam prilikom udisaja...

Suspendovane čestice mogu biti prirodnog i antropogenog porekla, pri čemu antropogene nastaju kao posledica nekompletnog sagorevanja fosilnih goriva. Predstavljaju smešu dima, čađi, prašine i kiseline uz teške metale.

Kvalitet vazduha u zavisnosti od koncentracije PM-10 čestica u vazduhu:

 1. C (PM–10) = 0 - 20 µg/m² - vazduh je odličan
 2. C (PM-10) ≤ 40 µg/m² - vazduh je dobar
 3. C (PM-10) < 50 µg/m² - vazduh je prihvatljiv
 4. C (PM-10) > 50 µg/m² - vazduh je zagađen
 5. C (PM-10) > 100 µg/m² - vazduh je jako zagađen

Koncentracija ovih čestica varira u toku dana i zavisi od klimatskih uslova u određenim delovima zemlje i gradovima. Na zagađenje utiču niske temperature, visoki vazdušni pritisak i uspostavljanje temperaturne inverzije do koje dolazi kad sloj hladnog vazduha iznad zemlje ne dozvoljava zagrejanom i zagađenom vazduhu da ode u atmosferu.

Suspendovane čestice PM-10 i PM-2,5 prodiru u pluća i ometaju normalnu razmenu gasova. Takođe mogu da ispolje svoj hemijski efekat tj. da negativno utiču na gotovo sve procese u organizmu. Lista potencijalnih problema nastalih njihovim udisanjem je dugačka. Posebno su komplikovane dugotrajne posledice zagađenja jer se svaki dan aerozagađenja se akumulira i nadodaje na nešto što jednog momenta, kod jednog određenog broja ljudi, može dati štetne efekte iozbiljne bolesti. Naime, PM čestice vuku sa sobom teške metale(olovo, nikl) koji mogu da dovedu do karcinoma raznih lokaliteta jer ulaze direkno u krv.

Aerozagađenje utiče na genetski kod. Naime, aerozagađenje je (uz pušenje) faktor broj jedan koji može da dovede do kancera bronha. U osnovi pojave kancera bronha je poremećaj deljenja ćelija tj. poremećaj njihovog ćelijskog koda, što znači da aerozagađenje u dužem periodu može da dovede do promene na genima koji su odgovorni za odbranu od raka pluća (ali i nekih drugih oblika raka). Takođe je dokazan uticaj aerozagađenja na sterilitet. I najzad, postoje radovi koji ukazuju na vezu aerozagađenja i određenih neobičnih alergija.

Najugroženiju populaciju čine:

 • deca uzrasta do 5 godina
 • hronični bolesnici (naročito respiratorni i kardiovaskularni bolesnici)
 • osobe starije od 65 godina
 • trudnice (jedna od posledica aerozagađenja je rađenje dece sa manjom porođajnom težinom)

Beba i mala deca čine vulnerabilnu tj. posebno ranjivu grupu jer su njihova pluća nedovoljno razvijena. PM-2,5 čestice dopiru do najsitnijih delova pluća, te samim tim počinju i da oštećuju te najsitnije delove pluća. Na taj način one vrlo često otvaraju vrata određenim virusima tj. povećava se broj virusnih infekcija kod najmlađe dece. Posledice udisanja štetnih čestica se ne moraju pojaviti u dečijem periodu ali ako se u dečijem periodu oštete najsitniji delovi pluća koji obavljaju plemenitu plućnu funkciju, postoji mogućnost da se teška plućna oboljenja (na primer: emfizem, fibroze – postepeno gubljenje plemenitog plućnog tkiva) razviju tokom života.

Jedina efikasna zaštita od aerozagađenja je nanomaska. One su jedine maske koje štite od PM – 2,5 čestica. Špekulacije koje se mogu pročitati na internetu o njihovoj neefikasnosti nisu posledica stava medicinske struke i nauke. Šal preko usta nije efikasan izbor zaštite jer on sam apsorbuje značajnu količinu vlage od disanja, a poznato je da su u aerozagađenju prisutni sumpor – dioksid i azotni oksidi koji sa vodom grade sumpornu i azotnu kiselinu koje deluju kao kiseli rastvori, pa mogu izazvati simptome poput:

 • peckanja grla
 • suzenja očiju
 • curenja nosa
 • kašljucanja

Ove simptome možemo navesti i kao akutne simptome koji se javljaju kada magla pojača efekat aerozagađenja tj. kada sumpor – dioksid i azotni oksidi sa vodom grade sumpornu i azotnu kiselinu.

Kod hroničnih bolesnika može doći do pogoršanja osnovne hronične bolesti (kardiološki - lupanje srca, popuštanje srca; plućni - teški produženi napadi gušenja) i same potrebe za intervencijom agresivnijom terapijom (injekcije, infuzije, inhalacije kiseonikom).

Najveće zagađenje se detektuje u ranim jutarnjim časovima i uveče, pa tada treba izbegavati izlaske napolje i provetravanje prostorija. Najbolje vreme za provetravanje prostorija je upravo noć. Takođe u ovim periodima nikako ne treba upražnjavati fizičke aktivnosti, poput trčanja ili bilo kakvih treninga na otvorenom, s obzirom na to da se tada ubrzano diše, a to pospešuje udisanje štetnih materija.

Apelujemo na sve građaneda se jave svom lekaru ukoliko stepen problema koji imaju biva ozbiljniji.

Apelujemo na hronične bolesnike (naročito plućne i kardiološke) da budu u kontaktu sa svojim pulmologom/kardiologom.

Poseta pulmologu je neophodna za osobe obolele od bronhijalne astme i hroničnih opstruktivnih bolesti jer je pogoršanje stanja sasvim izvesno.

I za sam kraj, predlažemo Vam da nivo aerozagađenja pratite putem aplikacija na mobilnim telefonima jer su informacije dobijene tim putem sasvim pouzdane!