Šum Na Srcu

ŠUM NA SRCU

Šum na srcu je jedan od najčešćih uzroka slanja dece dečijem kardiologu. Statistički, kod više od 70% dece se, u nekom trenutku, pri pedijatrijskom pregledu, registruje šum na srcu. Većina šumova je bezopasna i ne zahteva lečenje ali svakako da postoje i slučajevi koji zahtevaju određene testove i pretrage, kako bi se utvrdio stupanj ozbiljnosti i odredio tok lečenja.

Kako bi bolje razumeli o čemu se radi, trebalo bi da se upoznamo sa osnovnim pojmovima:

1. Srce je podeljeno mišićnim zidom na levu i desnu stranu. Svaka strana podeljena je na dva dela – manji je pretkomora, veći je komora. Izmađu pretkomore i komore se nalazi suženje sa zaliscima.

2. Srčani zalisci regulišu prolazak krvi iz pretkomore u komoru. Oni imaju ulogu ventila – propuštaju krv u jednom smeru, iz pretkomore u komoru. Tok krvi koji prolazi iz pretkomore u komoru zatvara srčane zaliske, pa vraćanje krvi nije moguće. Zalisci se takođe nalaze na izlazu iz komora u plućnu arteriju i aortu.

3. Arterije su krvni sudovi koji nose krv od srca prema periferiji. Većina arterija nose krv bogatu kiseonikom ali se ovo pravilo ne odnosi na plućnu arteriju.

Srce se ponaša kao pumpa. Ritmičkim skupljanjem i širenjem njegovih pretkomora I komora, krv se pumpa u dva pravca:

  • Krv obogaćena kiseonikom utiče u levu pretkomoru srca kroz četiri plućne vene. Iz leve pretkomore osvežena krv dolazi u levu komoru, te mišićnom snagom biva istisnuta u najveću aortu u organizmu koja se grana u mnoštvo arterija i kapilara koji je dopremaju do svih ćelija i organa u organizmu. Pri mišićnoj kontrakciji dolazi do zatvaranja zaliska između komore i pretkomore.To zatvaranje se čuje kao jasan srčani ton. U momentu kada prima prečišćenu krv iz pluća zalistak mora da bude zatvoren.
  • Krv obogaćena kiseonikom utiče u levu pretkomoru srca kroz četiri plućne vene. Iz leve pretkomore osvežena krv dolazi u levu komoru, te mišićnom snagom biva istisnuta u najveću aortu u organizmu koja se grana u mnoštvo arterija i kapilara koji je dopremaju do svih ćelija i organa u organizmu. Pri mišićnoj kontrakciji dolazi do zatvaranja zaliska između komore i pretkomore.To zatvaranje se čuje kao jasan srčani ton. U momentu kada prima prečišćenu krv iz pluća zalistak mora da bude zatvoren.

Kod zdracvog srca čuju se dva tona na relaciji leva pretkomora – leva komora - glavna arterija, aorta.

Takođe postoje dva tona na relaciji desna pretkomora – desna komora – plućna arterija.

Prilikom pregleda stetoskom trebalo bi da se čuju samo ova dva srčana tona. Međutim, postoji mogućnost da se čuje i šum, što nije razlog za paniku. Statistički podaci kažu da ako se kod dece registruje 100 šumova – samo jedno ima urođenu srčanu manu!

Registrovan šum od strane pedijatra predstavlja je dovoljan razlog za odlazak kod dečijeg kardiologa koji će, nakon adekvatnih pretraga, odrediti dijagnozu i tok lečenja.

Šum može biti funkcionalni i organski.

Funkcionalni šum je bezazlen šum tj. šum zdravog srca. Prolaznog je karaktera I ne iziskuje lečenje. To znači da dete može da vodi u potpunosti normalan život bez ikakvihograničenja.

Organski šum u svojoj osnovi ima urođenu srčanu manu. To znači da je dopunska dijagnostika obavezna. Ona podrazumeva:

  1. EKG srca
  2. RTG srca i pluća
  3. UZ srca
  4. Kardio – hirurška intervencija (u nekim slučajevima)

Nelečena srčana mana može dovesti do srčane slabosti i ozbiljnih problema sa zdravljem I podnošenjem uobičajenih aktivnosti.