Logo

Location Naša lokacija

Jovana Boškovića 6, Novi Sad

phone Pozovite nas

021 457 417, 021 557 120, 063 532 079

Dr Milorad Velisavljev

BIOGRAFIJA PROFESORA DR SC MED MILORADA D. VELISAVLJEVA

Prof. dr sc med Milorad D. Velisaljev, lekar pedijatar, profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i član Akademije medicinskih nauka od osnivanja,od 1987.godine u penziji,rođen je u Botošu opština Zrenjanin 25.novembra 1922. godine. Otac Dušan bio je zemljoradnik a majka Smilja rođena Dmitrov, domaćica. Po narodnosti je Srbin pravoslavne vere. Osnovnu školu završio je u Botošu kao i dva razreda tzv. Više narodne škole,odnosno V i VI razred. U VII razredu, odnosno u II razredu Više narodne škole,pored redovnog pohađanja spremao je i privatno položio 1935.godine prijemni ispit i I razred gimnazije u Petrovgradu, današnjem Zrenjaninu. Drugi razred gimnazije je takođe privatno položio, a od trećeg razreda redovno je pohađao gimnaziju u Petrovgradu, spremajući usput i đake nižih razreda. Završio je gimnaziju i veliku maturu školske 1941/42. godine. Od 1942 do 1944. bio je na tzv.obaveznom radu a od oktobra 1944-1946 bio je učesnik NOVJ i POJ, odnosno JA. Od 1946.-1951. studira medicinu u Beogradu, gde je diplomirao 13.oktobra 1951.godine, kao prvi u svojoj generaciji, koja je tada brojala 1.300 studenata. Obavezan lekarski staž obavio je na klinikama i institutima Medicinskog fakulteta u Beogradu, gde je bio zaposlen pri Upravi klinika i instituta Medicinskog fakulteta. Po završenom obaveznom lekarskom stažu dobio je specijalizaciju iz pedijatrije, a specijalistički ispit sa odličnim uspehom položio je 1955 godine. Od 1953. godine radio je kao upravnik Doma zdravlja Sreza zemunskog i bio je šef Sreskog dispanzera u Zemunu, prvi te vrste u Jugoslaviji koji je osnovao, a kasnije i dispanzer u Surčinu. U svih 16 sela Sreza zemunskog, imao je i savetovališta za odojčad i malu decu, koja je svakodnevno obilazio i pregledao decu pa i odrasle. U Srezu je u to vreme bilo svega 5. lekara i 5. babica, a u to vreme smrtnost odojčadi je bila 200%o. Iza nas je bio samo Gorski srez na Kosovu i Metohiji sa 230%o. Smrtnost je počela da opada a Srez zemunski je ukinut i sela su prisajedinjena Beogradu i Staroj Pazovi. Bilo je to 1955. godine.
Od 1955. godine do 1961. godine radio je kao asistent Srpske akademije nauka u Institutu za medicinska istraživanja, Odeljenja za izučavanje ishrane naroda kod prof.dr akademika Dušana Borića. Bio je i honorarni asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu kod prof. dr akademika Uroša S. Ružičića, na katedri pedijatrije i istovremeno načelnik "C" odelenja Stacionara za prevremeno rođenu decu. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 5.aprila 1960. godine sa disertacijom: Hematološke karakteristike i terapija anemije nedonoščadi. Bio je u to vreme prvi doktor medicinskih nauka u Vojvodini i treći u Srbiji iz pedijatrije. Oženio se 19. juna 1960. godine sa Zorkom Stojković, a 29.maja 1961.godne u Beogradu je rođena ćerka Milka. šef odelenja novorođenčadi Ginekološko-akušerske klinike postao je 1.juna 1961.godine, gde je kao prvi pedijatar-neonatolog uveo eksangvinotransfuziju, koja se otada do danas obavlja rutinski. Druga ćerka Gordana rođena je 11.septembra 1962.godine a sin Dušan rođen je 15.decembra 1963.godine.
Po prelasku na Dečju kliniku postao je načelnik odelenja a potom upravnik Dečje klinike i direktor Instituta, pri čemu je unapredio rad osnovavši odeljenje za nedonoščad i specijalističku polikliniku pri Institutu. Novo krilo zgrade Instituta sagradio je 1974. godine. Dve godine je jedini vodio nastavu pedijatrije sa svojim asistentima. Izabran je za docenta na predmetu Pedijatrija 1965. za vanrednog profesora 1972. a za redovnog 1978.godine. Redovni član Akademije medicinskih nauka je od osnivanja tj.od 1976. godine, a počasni član je od 1990. godine. Izabran je i za počasnog člana Hrvatske medicinske akademije. Bio je i član predsedništva Medicinske akademije SLD i naučne grupe za preventivnu medicinu. Od 1984-85. bio je predsednik SLD-DLV, član predsedništva i predsednik Pedijatrijske sekcije Vojvodine. Bio je dugogodišnji predsednik predsedništva Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture tj. istorije medicine, farmacije i veterine kao i podpredsednik Jugoslovenskog naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture. Sada je na dužnosti podpredsednika Naučnog Društva za istoriju zdravstvene kulture Vojvodine. Član je predsedništva Antropološkog društva Jugoslavije i član redakcijskog odbora Glasnika Antropološkog društva Jugoslavije kao i Medcinskog pregleda i Jugoslavenske pedijatrije te časopisa "Eliksira". Nadalje prof.dr Velisavljev je član Društva fiziologa Jugoslavije, Genetskog društva Jugoslavije,odnosno podpredsenik Društva genetičara i oplemenjivača Vojvodine, član je Društva nutricionista Jugoslavije od osnivanja,odnosno član upravnog odbora za Vojvodinu. Bio je i predsednik Upravnog odbora i član Saveta Instituta i Pedijatrijske klinike kao i član i predsednik mnogih komisija na Medicinskom fakultetu. Bio je i predsednik Pokrajinskog zdravstvenog centra. Od stranih jezika zna nemački, francuski, engleski i ruski. Odlikovan je Ordenom zasluge za narod sa srebrnim vencem 1972. godine povodom 100-godišnjice Srpskog lekarskog duštva. Dobitnik je više povelja i diploma, između ostalog i Antropološkog društva Jugoslavije, Društva nutricionista Jugoslavije itd.
Prof.dr Velisavljev je napisao prvi jugoslovenski u udžbenik iz pedijatrije za srednje medicinske kadrove 1954. godine uz ponovljena izdanja široko je naučno i stručno delovanje prof. dr Velisavljeva. Napisao je preko 300.radova iz najrazličitijih oblasti pedijatrije, genetike, antropologije, nauke o ishrani, istorije medicine, biologije i biološke filozofije.Pored toga napisao je 57.knjiga, skripata, priručnika, brošura i udžbenika. Po odlasku u penziju piše i dalje. Napisao je sa svojim saradnicima i "Istoriju Botšoa u Banatu od 1347-1997". Bio je i urednik više zbornika iz istorije medicine itd.

milorad velisavljev